Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    Το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση μηχανημάτων εμφιάλωσης και συσκευασίας  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που

περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 016/2017 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων» συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (89.500,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ »

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 015/2017 Συνοπτικού (Πρόχειρου) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και παράδοση ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (28.500,00€), χωρίς

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 2 ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΡΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΠΗΣ-ΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παράδοση  προβλαστηρίου σπόρων, επαγγελματικών ψυγείων και μηχανής κοπής-πλάσης σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300,00€),

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Supporting refugee children’s and youth’s resilience through the provision of non-formal education and psychosocial support” που χρηματοδοτείται από

περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.650 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 014/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 014/2017 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομή τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για τρεις (3) μήνες σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

περισσότερα
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50.000 ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ)

  «Προμήθεια πενήντα χιλιάδων  (50.000)  Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια) ετησίως  για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».   Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της  από  13.09.2017 αποφάσεως

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ/-ΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε

περισσότερα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 50 ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 50 ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών-ΑΠΟΣΤΟΛΗ και

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ “ΕΣΤΙΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ»  με κωδικό

περισσότερα
ΔΡΑΣΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»   ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού

περισσότερα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού

περισσότερα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Η υποβολή των αιτήσεων για τη Δράση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας γίνεται δεκτή έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00.

περισσότερα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 Η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2017 γίνεται δεκτή έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00.

περισσότερα
Η Αποστολή και ο IOCC συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική οικογένεια και στην εκπαίδευση

Πρόγραμμα ενισχυτικής-φροντιστηριακής εκπαίδευσης 50 μαθητών  Γ’ τάξης Λυκείου των Δήμων Περιστερίου – Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών-ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International

περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4.650 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 012/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 012/2017 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομή τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για τρεις (3) μήνες σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 6.800 ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – 011/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 011/2017 ANOIKTOY MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής έξι χιλιάδων οχτακοσίων (6.800) δεμάτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών, σε επωφελούμενους  των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» H Αστική Μη Κερδοσκοπική

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» [note color="#ffb700"] ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ   Η υποβολή των αιτήσεων για τη Δράση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας γίνεται δεκτή έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00. 

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 [note color="#ffb700"] ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ   Η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2017 γίνεται δεκτή έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00 [/note] [note color="#ffb700"] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Give for Greece IV-IOCC 50317, που περιλαμβάνει δράσεις στήριξης της ελληνικής κοινωνίας που πλήττεται από την οικονομική κρίση,  προκηρύσσει θέση Οικονομικού Διαχειριστή

περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 50 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – 010/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2017 «Παροχή Εκπαιδευτικών Φροντιστηριακών  Υπηρεσιών σε σύνολο πενήντα (50) μαθητών πολύτεκνων οικογενειών που φοιτούν στην  τρίτη (Γ’)  Λυκείου από την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Η Αστική

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ / ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ/ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ / ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ/ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ.

περισσότερα
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ” – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 009/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 009/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση προμήθειας εξήντα (60) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για επτά (7) μήνες στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το Σπίτι του Ηθοποιού» από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης σε ασυνόδευτους ανήλικους και παιδιά προσφύγων στην Αττική» (Non-Formal educational activities to unaccompanied minors and refugee children in Attica) Project No. 11820, προκηρύσσει

περισσότερα