Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 15 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, που λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο

περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 004/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 004/2017 Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στον υπ’ αριθ. 004/2017 (ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάθεση «Προμήθεια χιλίων τετρακοσίων (1.400) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για πέντε

περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.400 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – 004/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 004/2017 [note color="#ffb700"] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 004/2017 Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στον υπ’ αριθ. 004/2017 (ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάθεση «Προμήθεια χιλίων

περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.650 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 003.2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 003/2017 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομή τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για τρεις (3) μήνες σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 20 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 002/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                     «Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει θέσεις

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, το οποίο χρηματοδοτείται

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΦΑΡΣΙ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΩΝ (THIVAEDU INTER)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (THIVAEDU INTER)*     Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του  ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΕ (ATHEDU TEACH)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ATHEDU TEACH)*     Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του  ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΠΕ (THIVAEDU NUR)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (THIVAEDU NUR)* Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του  ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ (THIVAEDU ENG)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (THIVAEDU ENG)* Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του  ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ “ΕΣΤΙΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Διερμηνέα Ουρντού, μερικής

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [note color="#f9deb3"]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ [document file="http://www.mkoapostoli.com/wp-content/uploads/2017/02/Diorthosi-Prosklisis_Grafiki-Yli_Refugees-Attica.pdf" width="600" height="800"] [/note] Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Δράσεις

περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ι. Μ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Προμηθειών της «Αποστολής», αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την «Προμήθεια φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης- Περιοχή 1 και του Βορείου Αιγαίου- Περιοχή 2 (αστέγους

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ι. Μ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) Για την «Προμήθεια φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης- Περιοχή 1 και του Βορείου Αιγαίου- Περιοχή 2 (αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (WASH ΙΝΤΕRPRETER)*   Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την NORWEGIAN CHURCH AID στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Emergency Wash Support in Lavrio Κωδ. 331040 με αντικείμενο το σχεδιασμό,

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ VIII

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Επιστημονικού Προσωπικού

περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (12.100,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ

περισσότερα
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 001/2017 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  Το Τμήμα Προμηθειών της «Αποστολής», αναφορικά με τον υπ’ αριθμ. 001/2017 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί στις 06/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPIEDU CLEAN) Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”

περισσότερα
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 001/2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  001/2017 [note color="#ffb700"] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Το Τμήμα Προμηθειών της «Αποστολής», αναφορικά με τον υπ’ αριθμ. 001/2017 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί στις 06/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά προσφύγων στην Αττική, προκηρύσσει θέσεις Παιδαγωγών ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ “ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Livelihood and Education support in Greece”, σε συνεργασία με τον διεθνή Οργανισμό IOCC, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Livelihood and Education support in Greece”, σε συνεργασία με τον διεθνή Οργανισμό IOCC, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (12.100,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α. »   Η παρούσα πρόσκληση

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αποστολή _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους

περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του «Προστατευόμενου Διαμερίσματος 4 Ενοίκων στο Δήμο Αθηναίων του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική»,

περισσότερα